Chính phủ Pakistan phê chuẩn 185 triệu Rupi cho ngành dệt

Chính phủ Pakistan đã phê chuẩn một khoản 185 triệu Rupi lấy từ Quỹ Phát triển xấât khẩu (EDF) để thúc đấy ngành dệt. Số tiền này sẽ được chi cho nhiều dự án phát triển để thúc đẩy xuất khẩu và phát triển ngành dệt. Các dự án gồm các cơ sở may mặc ở Karachi và Lahore, và một cơ sở đào tạo mới ở Sialkot.

100 triệu Ruii trong 185 triệu này sẽ được chi để lắp các máy giặt tại cơ sở may ở Karachi, còn 75 triệu khác sẽ được sử dụng để mua đất cho cơ sở đào tạo mới ở Sialkot.

10 triệu còn lại được để dành cho cơ sở may mặc ở Lahore.

Chính phủ cũng đã giảm giá bán hạt giống bông từ 3.200 Rupi/40 kg xuống 3.000 Rupi/40 kg để khuyến khích nông dân trồng thêm nhiều bông trong mùa này.