Trung Quốc nhắm tới tăng trưởng sản lượng 6-7% trong ngành dệt

Theo kế hoạch phát triển do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) đưa ra thì chính phủ Trung Quốc đã đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng sản lượng trung bình 6-7% cho ngành dệt trong giai đoạn 2016-2010. Kế hoạch cũng đặt nhiều mục tiêu để giảm sử dụng năng lượng và phát thải ô nhiễm để làm cho ngành xanh hơn.

MIIT đã đặt mục tiêu giảm 18% cường độ sử dụng năng lượng của ngành dệt trong giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu giảm phát thải ô nhiễm là 10% trong giai đoạn 5 năm. Điều này sẽ làm cho ngành trở nên xanh hơn và thông minh hơn, với thêm nhiều sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng và công nghệ sạch hơn.

Đối với xuất khẩu, kế hoạch nói họ sẽ góp phần vảo tỷ lệ ổn định của mậu dịch hàng dệt toàn cầu trong giai đoan 2010-2020. Sản phẩm xuất khẩu sẽ có chất lượng tốt hơn.

Theo dữ liệu chính thức thì năm ngoái, sản lượng của ngành dệt Trung Quốc đã tăng 7%, vượt mức 6,1%  mà ngành đã đăng ký.